Skip to main content

  Vragen? Bel ons op 06 21570030

Disclaimer 1place4ads

1place4ads ingeschreven Kamer van Koophandel Hoorn onder nummer 51546418, is blij dat u onze website bezoekt en hoopt dat de inhoud van onze website u aanleiding zal geven een van onze diensten af te nemen.

Echter 1place4ads behoudt zich altijd het recht voor de inhoud van de website aan te passen, onderdelen daarvan te verwijderen of nieuwe onderdelen toe te voegen zonder u daarvan in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid:

1place4ads doet haar uiterste best om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden of aan te vullen met nieuwe wetenswaardigheden. Het kan zijn dat ondanks onze inspanning de inhoud van onze website onvolledig en/of onjuist is. Hiervoor bieden wij u bij deze onze excuses aan, echter wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid en wijzen deze a priori van de hand.

De op de Website aangeboden materialen, afbeeldingen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 1place4ads.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en andere fouten alsmede server storingen en andere oorzaken. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 1place4ads nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten, copyright:

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 1place4ads.
Niets uit onze website mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van 1place4ads.

Let op: indien u toch kopieert vanuit onze website dan heeft u hier geen enkel voordeel aan daar zoekmachines zoals bijvoorbeeld Google "dubbele content" straft door u een lagere ranking te geven wat slecht is voor uw zoekresultaten.

Op al onze afbeeldingen berust copyright en zijn eigendom van 1place4ads. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van onze afbeeldingen is niet toegestaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Algemeen disclaimer:

1place4ads behoudt het recht voor deze disclaimer te wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen.

Joomla®:

1place4ads.nl is not affiliated with or endorsed by the Joomla® Project or Open Source Matters. The Joomla® logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.